KNEE Master 2018

KNEE MASTER 2018

24.11.2018 r., Warszawa

Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Rejestracja

Warszawa
24 listopada 2018 r.
Hotel Mercure Zarejestruj się

Kontakt

Telefon: +48 502 646 723

E-mail: biuro@medisfera.pl

Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Knee Master. Z roku na rok wzrasta liczba wykonywanych endoprotez pierwotnych stawu kolanowego w Polsce. Powoduje to wzrost liczby powikłań. Część z nich spowodowana jest znacznym zaawansowaniem choroby zwyrodnieniowej i trudnościami technicznymi w optymalnym założeniu endoprotezy. Dlatego też szczególną uwagę zwrócimy na planowanie przedoperacyjne w trudnych przypadkach. Z uwagi na problem infekcji okołoprotezowych oraz trudności z ich wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem chcemy usystematyzować wiedzę na ten temat.

Zapraszamy jak zawsze do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski