KNEE Master 2018

KNEE MASTER 2018

24.11.2018 r., Warszawa

Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Rejestracja

Warszawa
24 listopada 2018 r.
Hotel Mercure Zarejestruj się

Kontakt

Telefon: +48 502 646 723

E-mail: biuro@medisfera.pl

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Firma Medisfera Marcin Zabawa respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających tę stronę oraz dba o bezpieczeństwo danych. Opisana tu Klauzula Ochrony Prywatności określa kim jesteśmy, jakie rodzaje danych zbieramy i przechowujemy oraz w jaki sposób możemy je wykorzystać. Niniejsza Klauzula zawiera również informacje o sposobie skontaktowania się z nami na wypadek pojawienia się pytań lub obaw związanych z posiadanymi przez nas informacjami o charakterze osobistym.
 2. Dane personalne, które zbieramy, pochodzą wyłącznie od Państwa. Gromadzone informacje obejmują zazwyczaj imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane do faktury oraz pozostałe dane, które mogą Państwo zamieścić w formularzach rejestracyjnych, o których wypełnienie prosimy podczas rejestracji. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane do zapewnienia najwyższej jakości obsługi zarówno przed, jak i podczas trwania organizowanych przez nas konferencji i sympozjów. Informujemy, że w każdej chwili można zrezygnować z oferowanych przez nas usług.

§ 2. Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Medisfera Marcin Zabawa z siedzibą w Otwocku, ul. Kraszewskiego 85C m. 7, kod pocztowy 05-400, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5213141299, REGON 141627540. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jest Pan/Pani naszym klientem lub wyraził/-a nieobowiązkowe zgody widoczne podczas podawania swoich danych na naszej stronie internetowej, to przetwarzamy Pana/Pani dane, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, nazwę firmy, adres fizyczny (kod pocztowy, miasto, nazwa ulicy) oraz dane identyfikacyjne Pani/Pana działalności / firmy / przedsiębiorstwa / jednostki organizacyjnej i adres IP.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi odpowiedzi na zapytania, działań marketingowo-informacyjnych, czyli realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@medisfera.pl.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po wykonaniu usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione, z którymi ściśle współpracujemy.
 14. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 15. Pragniemy podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązujemy się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami oraz standardami.

§ 3. Pliki cookies

 1. Witryna www.kneemaster2018.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 5. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.