KNEE Master 2018

KNEE MASTER 2018

24.11.2018 r., Warszawa

Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Rejestracja

Warszawa
24 listopada 2018 r.
Hotel Mercure Zarejestruj się

Kontakt

Telefon: +48 502 646 723

E-mail: biuro@medisfera.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Klinika Ortopedii
i Reumoortopedii CMKP
SPSK im. Prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel. 22 788 91 95


Kontakt ze sponsorami i wystawcami:

Za kontakt ze sponsorami oraz wystawcami 
odpowiedzialna jest firma

Medisfera Marcin Zabawa
tel. kom. 502 646 723 

e-mail: biuro@medisfera.pl 


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Medisfera Marcin Zabawa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 85C m. 7, 05-400 Otwock. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji obsługi procesu rejestracji udziału w konferencji i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego wydarzenia. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). W razie pytań prosimy o kontakt na: biuro@medisfera.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności.